Aktuální stav
Nezapojen
Cena
350 Kč pro jednotlivce

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ŘÍDÍ VOZIDLO NA PRACOVNÍCH CESTÁCH

ORGANIZACE ŠKOLENÍ

Časový rozvrh studia: cca 60  minut, ověření znalostí testem cca 20 minut

Provedeno: formou e-learningu

Datum provedení školení: Potvrzení o absolvování školení s osnovou


Odborný lektor: Ing. Miroslava Kohoutová, www.dopravni-vzdelavani.cz


Zakoupit školení

Školení řidičů „referentů“ – e-learning

Obsah kurzu

Zobrazit vše