Dopravní vzdělávání s.r.o.

IČ: 08907617

Adresa sídla: Brozanská 503, 533 52 Staré Hradiště

Facebooková skupina: Dopravní vzdělávání


Učebny - školicí místnosti:
 • Na Spravedlnosti 1533, 53002 Pardubice
 • Brozanská 503, 53352 Staré Hradiště - KANCELÁŘ "POD KUNĚTICKOU HOROU"

Ing. Miroslava Kohoutová

Lektorka

IČ: 06549641
Adresa sídla: Stéblová 74, 533 45 Opatovice n. L.
Tel.: +420 728 273 571
E-mail: m.kohoutova@dopravni-vzdelavani.cz

Učebny

Dosažené vzdělání:

 • 1993 – 1998 UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera (Obor dopravní management, marketing a logistika)
 • 2011 – 2013 UNIVERZITA PARDUBICE Filozofická fakulta - absolvování doplňkového pedagogického studia

Pracovní zkušenosti:

 • od roku 2009 výuka a výcvik řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb. ve školicím středisku
 • výuka, výcvik a přezkoušení obsluh manipulační techniky (certifikovaný komisař)
 • výuka a výcvik v kurzech k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku
 • vzdělávací činnost v základních a zdokonalovacích kurzech k získání odborné způsobilosti zkušebního komisaře
 • provádění výuky a výcviku v řízení motorových vozidel pro skupiny vozidel B, C, D, T, BE, CE
 • lektorka kurzů bezpečné jízdy
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poskytování odborné způsobilosti pro společnosti provozující autobusovou a nákladní dopravu