Termín

Zahájení kurzu dle dohody na učebně v Brozanské 503, Staré Hradiště (prosím, kontaktujte mě na tel: 728 273 571)

AUTOBUS

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D?

  • Věk 24 let v době závěrečné zkoušky (příp. 21 nebo 23 let – výjimky z věku)
  • Být držitelem řidičského oprávnění pro skupiny vozidel B nebo C
  • Platná žádost k výuce a výcviku a zdravotní posudek
  • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • Není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • Nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
  • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

NÁKLAĎÁK

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C?

  • Věk 21 let v době závěrečné zkoušky (příp. 18 – výjimka z věku)
  • Být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B
  • Platná žádost k výuce a výcviku a zdravotní posudek
  • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • Není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • Nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
  • Úspěšné složení závěrečné zkoušky