Termín

dle dohody na telefonním čísle 728 273 571

Cena

Cena je stanovena dle rozsahu poskytnutého kurzu.

Osnova semináře:

NÁPLŇ KURZU:

1. Jak se zachovat u dopravní nehody – záchranný řetězec

- komunikace s operátorem tísňové linky 155, použití mobilní aplikace Záchranka

- bezpečnost při poskytování první pomoci

- povinná výbava – obsah lékárničky (auto/moto)

- pravidla pro vyprošťování, transport a polohování zraněných

2. Život zachraňující úkony (selhávání základních životních funkcí) s praktickou ukázkou
-
náhlá zástava srdeční, zástava dýchání, poruchy vědomí

- nepřímá srdeční masáž

- zástava masivního krvácení

- využití Automatického externího defibrilátoru při oživování

3. Jak se zachovat při pracovním úrazu

- popálení, úraz elektrickým proudem, poleptání, zlomeniny

- poranění očí, otravy a další intoxikace

- záchvatovité stavy – mdloby, epileptický záchvat, alergická reakce

- nejzávažnější projevy civilizačních chorob – Infarkt myokard, cévní mozková příhoda

- cizí těleso v dýchacích cestách, první pomoc při tonutí a další poruchy dýchání

4. Diskuse k jednotlivým tématům

CÍL KURZU:

Cílem kurzu je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale především praktický nácvik úkonů, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci v reálné situaci. Být připraven a umět poskytnout předlékařskou péči. Cílem je předat maximum informací, aby člověka nezaskočila žádná nepředvídaná situace. Nebýt lhostejný, zachovat chladnou hlavu a zachránit život. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo a vtáhlo je do průběhu výuky.