Termín: dle dohody

Cena kurzu: dle počtu účastníků (vč. výukových materiálů)

Obsah kurzu v rozsahu cca 6 – 8 hodin

Legislativa k pracovnímu režimu řidičů:

– Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

– Nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě

– Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

– Režim řidiče při přepravách dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

– Specifika pracovní doby řidičů podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 o elektronických informacích o nákladní dopravě

– Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012

Seznámení s tachografy a jejich ovládání:

vedení záznamů a provoz digitálního tachografu

– nejčastější typy porušení v oblasti režimu řidiče a vedení záznamů