Termín školení

dle dohody

Začátek školení – základní

8:00

Cena

dle dohody

Osnova základního školení obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem

Teoretická část školení

 • Nauka o provozu manipulačních vozíků, povinnosti a odpovědnosti obsluhy manipulačních vozíků.
 • Pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 • Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků - všeobecně a rizika spojená s provozem manipulačních vozíků.
 • Nauka o konstrukci obsahuje rozdělení druhů vozíků, popis jednotlivých částí, jejich činnost a z toho vyplývající zásady pro obsluhu, kontrolu a údržbu.
 • Nehody; postup při nehodě, prioritní úkony, zranění osob, zásady první pomoci.
 • Bezpečnostní požadavky na provoz manipulačních vozíků.
 • Seznámení účastníků s platnou legislativou v oblasti motorových manipulačních vozíků
 • s důrazem na bezpečnost provozu

Praktická část školení

 • Denní kontrola a údržba
 • Manipulace s břemeny
 • Provoz a ukončení jízdy

Závěrečné přezkoušení

 • Ověření praktických dovedností v řízení a manipulaci
 • Ověření teoretických znalostí písemným testem /25 otázek/