Školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Termín

Dle dohody. Na praktickou část kurzu je nutné mít s sebou ochrannou přilbu, rukavice, postroj s kotvícím lanem, pracovní obuv.

Cena

Základní školení teorie + praktické zacvičení 2 900,-/os.

Osnova semináře:

Teoretická část

 • Seznámení s právními a ostatními předpisy
 • Seznámení s legislativou dle Zákoníku práce 262/2006 Sb.,
 • Kontrola stroje a kontrola jejich dokumentů
 • Bezpečný provoz a způsob ovládání konkrétního stroje
 • Postupy při nouzových situacích a nehodách
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Písemný test

Praktická část školení

 • Otázky školitele před praktickou částí
 • Seznámení s konkrétním typem PZPP (MEPW)
 • Identifikace funkcí a štítků
 • Vizuální prohlídka a zkouška funkčnosti před použitím
 • Kontrola před jízdou
 • Nouzové prvky
 • Prohlídka trasy pohybu PZPP (MEPW)
 • Manévry a ovládání při pracovní činnosti
 • Parkování, přerušení a ukončení provozu PZPP
 • Praktická zkouška z ovládání stroje a ústní přezkoušení

Jak dlouho kurz trvá?

Závisí to na požadavku typu plošiny, kterou budete obsluhovat, min 4-7 hodin.

Jaký doklad obdržíte?

Osnovu školení s prezenční listinou (v anglickém i českém jazyce) potvrzenou 3 člennou komisí, předseda komise revizní technik zdvihacích zařízení a Průkaz obsluhovatele PPZP (MEPW)