Termín

dle dohody

Osnova semináře:

odborná způsobilost – informace a příprava ke zkouškám

 

Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro každý druh dopravy.

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Ustanovení § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009

Ustanovení §§ 8 - 10 vyhlášky 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

 

OBSAH ZKOUŠKY   

 

1) TEST z 8 předmětů - Občanské právo; Obchodní právo; Sociální právo; Daňové právo; Obchodní a finanční správa podniku; Přístup na trh; Technické normy a technická hlediska provozu; Bezpečnost silničního provozu.

2) PŘÍPADOVÁ STUDIE

 

SOUBOR OTÁZEK, VZOROVÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE a CVIČNÝ TEST

http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd

 

Případová studie nanečisto (seminář)

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

    • pro ty, co se chystají na zkoušku odborné způsobilosti pro osobní nebo nákladní silniční dopravu
    • ukážeme vám jak sestavit a zpracovat případovou studii