Termín

dle dohody

Osnova semináře:

  • zákon o silniční dopravě a jeho prováděcí předpisy
  • legislativa mezinárodní silniční dopravy
  • pracovní režimy řidičů, tachografy
  • doklady k nákladu, odpovědnost za přepravu, CMR, všeobecné přepravní podmínky
  • uložení a upevnění nákladu
  • mýto, zákazy jízd…

Dispečer pozemních přeprav: Organizace, komunikace a dynamická práce

Dispečer zodpovídá za výběr a co možná nejefektivnější organizaci a průběh přepravy, přičemž hlavním kritériem jsou cena a čas, kdy lze nebo je nutné přepravu uskutečnit – vše při zachování požadované úrovně kvality služby. Konkrétní nastavení rozsahu zodpovědností a úkolů dispečera ve velké míře závisí na typu organizovaných přeprav. Ve spediční firmě je podstatnou součástí práce dispečera zejména plánování rozvozových tras, zpracovávání objednávek a komunikace s klienty. Ve společnosti zabývající se celovozovými přepravami jde především o zajištění dopravních kapacit pro danou destinaci a čas závozu.
Dispečer může mít práci přidělenou buď podle rozvozových tras, tedy podle regionu, nebo podle klientů. Zde opět záleží na velikosti firmy a jejím zaměření a na portfoliu klientů. Do jeho kompetence mnohdy spadá i najímání dopravy, dispečer tak mívá k dispozici seznam spolupracujících dopravců. Ty může podle požadavků konkrétní přepravy oslovit, případně porovnat cenové nabídky několika dopravců na danou zakázku a vybrat nejlepší nabídku. Významnou část práce dispečera představuje administrativa spojená jak se zajišťováním dopravní kapacity, tak i s objednávkami na přepravu, fakturačními doklady a dalšími potřebnými dokumenty.

Dispečera by měl disponovat zejména dobrými komunikačními schopnostmi. Neustále je totiž v intenzivním, zejména telefonickém styku s řidiči i klienty. Dále musí zvládat organizovat dopravu a tok nemalého množství informací a dokumentů. Třetí důležitou vlastností je rozhodnost, nezbytná pro úspěšné zvládnutí rušného dne a nečekaných situací.